Geysir Islandshästförening är en vaccinerad förening

Geysir är sedan 20240118 en vaccinerad förening. Det innebär att vi genomgått utbildningar för att motverka doping samt att vi har en antidopingplan för verksamheten. Läs mer om vaccinera klubben här.


Alla i styrelsen har genomgått en utbildning genom Vaccinera Klubben. Under den utbildningen berördes bland annat ämnen som dopingkontroller, kosttillskott och att alla medlemmar bär ansvar för vad som finns i ens egen kropp och sin hästs välmående.


Antidopingplan

Vi vill:

 • Skydda våra idrottares prestationer, våra hästars välfärd och tävlan på lika villkor.
 • Främja en sund träningskultur.

 

Så här gör vi för att förebygga doping i vår förening:


Förebyggande åtgärder

 • Vi har utsett ordförande i styrelsen till Antidopingansvarig ansvarar för att åtgärderna genomförs under 2024 och sedan att årlig översyn av antidopningsplanen görs i styrelsen.
 • Vi informerar klubbens ledare/tränare och övriga medlemmar om gällande antidopingplan exempelvis på våra medlemsmöten och i ryttarbrev.
 • Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida, i sociala medier och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
 • Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss, bland annat genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler som ex vid ponnytornet vid våra evenemang.
 • Vi uppmanar ledare/tränare och idrottsutövare att göra kunskapstestet på vaccineraklubben.se.
 • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på vaccineraklubben.se.
 • Vi informerar våra medlemmar via vår hemsida om Antidoping Sveriges tipsfunktion för misstänkt doping.
 • Vi informerar om att vi följer Svenska Islandshästförbundets bestämmelser om antidoping och otillåten medicinering av häst som omfattar alla i en förening som är ansluten till förbundet. Vi länkar till reglerna.


Akuta åtgärder:

 • Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping samt ifall ett dopingfall skulle inträffa:
  • Om vi får kännedom om ett misstänkt dopingfall kommer utsedd person i styrelsen ta direkt kontakt med personen i fråga. Utsedd person i styrelsen är Karin Penzo. Efter kontakt med misstänkt kommer ordförande kontakta SIF för vidare konsultation.
  • Om misstanke om dopad häst eller ryttare på tävling kommer tävlingsledare kontakta huvuddomare och ryttarrepresentant för konsultation och gemensamt beslut om åtgärd. Beslut kommer delges ryttare.
  • Om misstanke om dopad häst eller ryttare på evenemang annat än tävling kommer evenemangsansvarig prata med ryttare. Ordförande kommer sen kontakta SIF för vidare konsultation.
  • Om en medlem efter dopingkontroll visar sig vara dopad eller vägrat/smitit en dopingkontroll kommer ordförande kontakta SIF för vidare konsultation.