Om Geysirs ungdomsverksamhet

2021 startade vi en satsning på vår barn- och ungdomsverksamhet. Antalet barn och ungdomar i föreningen har ökat stadigt sedan dess. Ett av målen vi har satt upp är att vi ska ha tillräckligt med ungdomar till ett ungdomslag till Lag-SM år 2025. Ett gemensamt mål, resan dit och den sammanhållning det skapar tror vi kommer stärka våra ungdomar och föreningen i stort.


Barn och ungdomsverksamheten är ett fokusområde i styrelsearbetet och denna verksamheten är ett prioriterat område i föreningens verksamhetsplan.


Vill du veta mera om satsningen? Kontakta då Elin Hansson i styrelsen.


Stöd våra barn och ungdomar genom Gräsroten