Årsmöteshandlingar 2024

Geysirs Årsmöte 2024


Geysirs medlemmar (även stödmedlemmar) bjuds in till Geysir Islandshästförenings årsmöte söndagen den 11 februari klockan 16:00. Mötet hålls på travet i Tingsryd, i utbildningslokalen. Håll vänster efter grindarna. Föreningen bjuder på lättare mat/fika.

 

För att vara röstberättigad på mötet måste enligt stadgar medlemsavgift för verksamhetsåret vara inbetald innan årsmötet.

 

Motioner skall i år vara inkomna senast 14 jan, dvs 4 veckor innan mötet. Motioner skickas in till styrelsen via mail till geysirforening@yahoo.se

 

Meddela ditt deltagande senast tisdagen den  6 februari till geysirforening@yahoo.se. Meddela ev allergier och/eller specialkost i samband med anmälan.

geysirforening@yahoo.se


Årsmöteshandlingar 2024


Dagordning för årsmötet

Verksamhetsberättelse för 2023

Årsredovisning för 2023

Verksamhetsplan för 2024

Budget för 2024

Förslag styrelsemedlemmar 2024

Geysirs stadgar