Policy vid anmälan till Geysirs aktiviteter, evenemang och tävlingar.


Geysir är en ideell förening och det innebär att föreningen på ett ekonomiskt sätt måste kunna genomföra aktiviteter, evenemang och tävlingar.


Inbetalning till alla Geysirs aktiviteter, evenemang och tävlingar ska göras till föreningens swish:1232511657 eller Nordea plusgiro: 465 63 86-2. Inbetalning ska göras senast utsatt datum enligt information i aktivitet/evenemang och inbetalningen ska märkas enligt instruktion i aktivitet/evenemang.


1. Detta gäller när du anmäler dig till Geysirs aktiviteter och evenemang belagda med anmälningsavgift:


I de fall det står i aktivitet/evenemang att anmälan är bindande blir du debiterad för avgiften även om du får förhinder – oavsett orsak. Det går bra att sälja din plats och i de fall det finns en reservlista hjälper vi naturligtvis till att försöka hitta en ersättare.


Om aktivitet/evenemang ställs in på grund av exempelvis för få anmälda återbetalas anmälningsavgiften.


2. Detta gäller när du anmäler dig till Geysirs officiella tävlingar:


Anmälan är bindande och det går inte att sälja sin plats. Inbetalning av anmälningsavgift ska göras i samband med anmälan.


Vid strykning pga skadad/sjukdom på häst eller ryttare återbetalas anmälningsavgiften minus en administrativ avgift om 100 kronor mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg. Intyget ska vara Geysir tillhanda senast 7 dagar efter avslutad tävling.


Geysir återbetalar inte ex om incheckning ej godkänns, ej godkänd hovbeslags-/utrustningskontroll på tävlingsdagen, tävlingslicens löst centralt hos SIF eller box bokad på Travet.


Om tävlingen ställs in på grund av exempelvis för få tävlande återbetalas anmälningsavgiften.Beslutad av Geysirs styrelse 2024-05-24.