Årsmöteshandlingar 2023

Geysirs Årsmöte 2023


Geysirs medlemmar (även stödmedlemmar) bjuds in till Geysir Islandshästförenings årsmöte torsdagen den 16 februari klockan 18:00. Mötet hålls på travet i Tingsryd.


Föredragningslista samt övriga årsmöteshandlingar finns tillgängliga nedan på hemsidan senast 3 veckor innan mötet.


För att vara röstberättigad på mötet måste enligt stadgar medlemsavgift för verksamhetsåret vara inbetald innan årsmötet.


Motioner skall i år vara inkomna senast 19 jan, dvs 4 veckor innan mötet. Motioner skickas in till styrelsen via mail till geysirforening@yahoo.se

Anmäl ditt deltagande senast fredag 12 februari till geysirforening@yahoo.se


Årsmöteshandlingar 2023


Dagordning för årsmötet

Verksamhetsberättelse för 2022

Årsredovisning för 2022

Verksamhetsplan för 2023

Budget för 2023

Förslag styrelsemedlemmar 2023

Geysirs stadgar